Safe space

תמיכה בנושאים רגישים

בעמוד זה מרוכזים תכנים ושירותים הנוגעים לנושאים רגישים יותר.

נושאים אלה עלו כבקשה ממנויים ואנו רואים לנכון לתת להם במה ראויה.

עמוד זה ייבנה לאורך זמן אך מספק כבר עכשיו התייחסות מעמיקה שתתן לכם כלים להתמודדות.

הרגישו חופשי לפנות אלינו עם בקשות ושאלות.

אנחנו כאן בשבילכם!

Book Now
close-up-parents-baby-join-hands.jpg
פוריות
ייעוץ זוגי
ייעוץ זוגי

רוצים לדעת איך מתחילים ועם מי צריך לדבר?
חסר לכם משהו? כתבו לנו!

שלח