top of page

השגרירים של GroupHug

ברוכים הבאים לתוכנית

נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לכל המינים

מכירים מנהלות משאבי אנוש וחוויית עובד?

יש לכם גישה לארגונים שרווחת העובדים חשובה להם?

הצטרפו לתוכנית והרוויחו כסף!!

מנוי העובדים של GroupHug הפך לסטנדרט של מענה מלא לצרכי העובדים בתחומים רבים ומגוונים - החל מהורות ומשפחה, דרך התפתחות אישית, פרודוקטיביות, סגנון ואיכות חיים ועוד ועוד.

במסגרת התוכנית, יוכלו השגרירות לקדם את המנוי ולקבל 1,000 ש״ח על כל חברה או ארגון שיצטרפו דרכם!

smiling-female-hr-manager-showing-thumbsup-approval-telling-yes-recommending-special-promo

איך זה עובד?

 1. נרשמים לתוכנית בטופס שבתחתית העמוד.

 2. יוצרים קשר עם ארגון / חברה שעשויים להיות לקוח פוטנציאלי של מנוי העובדים של GroupHug.

 3. מבקשים מהחברה למלא את טופס יצירת הקשר עם השם שלכן כגורם המחבר ( הטופס ופרטים נוספים נמצאים בקישור זה: https://www.grouphug.online/employees )

 4. מקבלים מאתנו 1,000 ש״ח לאחר הצטרפות החברה כמנויה ל-GroupHug!
  (יועצות GroupHug זכאיות לתשלום גבוה יותר עבור חיבור ארגונים נוספים - פירוט למטה).

confident-redhead-businesswoman-pointing-finger-left-showing-company-logo-white-wall-weari
להצטרפות

רשמנו. תודה רבה!!

האותיות הקטנות

 • תגמול יתקבל עבור ארגון / חברה עם מעל 100 עובדים שכירים. ניתן לפנות אלינו ולתאם תגמול שונה עבור חברות קטנות יותר.

 • על איש הקשר של השגריר/ה אצל הלקוח הפוטנציאלי לציין את שמו/ה המלא של השגריר/ה בטופס יצירת הקשר המתואר לעיל.

 • הצטרפות חברה / ארגון תיזקף לזכות השגריר/ה - רק לאחר רישומו/ה של השגריר/ה לתוכנית בעמוד זה, כולל אישור תנאי התוכנית וציון שמו/ה המלא של השגריר/ה על ידי הלקוח הפוטנציאלי בטופס יצירת הקשר.

 • חברות בת של חברה שהצטרפה, כולל סניפים גלובליים לא יכללו בחישוב התגמול.

 • חיבור לחברה / ארגון שהינם לקוח קיים של GroupHug או לקוח פוטנציאלי שכבר החל תהליך לבחינת המנוי לא תיחשב כברת תגמול לשגריר/ה.

 • במידה ותבוצע פנייה לחברה / ארגון על ידי כמה שגרירים/ות במקביל, ייזקף התגמול לתאריך הרישום המוקדם ביותר יחד עם חיבור בפועל לאיש הקשר מולו מתבצעת העסקה (לשם הבהרה, רישום העברצ שם הלקוח הפוטנציאלי בלבד ללא הוכחת קשר ישיר ואפקטיבי עם הגורם הרלוונטי בחברה על ידי ציון שם השגריר/ה בטופס יצירת הקשר - לא ייחשב כקישור לטובת תגמול).

 • תשלום התגמול - חישוב עבור תמחור המנוי הבסיסי ללא כל תוספת שתימכר כחלק מהמנוי או בנפרד אליו.

 • תשלום התגמול - בהתאם לאופן התשלום של החברה / ארגון (חודשי / רבעוני / שנתי) - שוטף + 30 לאחר קבלת התשלום מהחברה / ארגון.

 • במידה והמנוי משולם על ידי הלקוח באופן מדורג / בפעימות, התשלום לשגריר/ה יעשה באותו אופן ובהתאמה.

 • תשלום של 1,000 ש״ח, כולל מע״מ, יתבצע בהעברה בנקאית אל מול אישור פורמאלי של השגריר/ה על ביצוע העסקה. לחילופין ניתן לתאם קבלת התשלום בשוברי רכישה באמזון.

 • יועצות GroupHug זכאיות לעליה בגובה התשלום - ארגון שני - 1,500 ש״ח, ארגון שלישי - 2,000 ש״ח.

 • לשאלות והבהרות כתבו לנו ל- contact@grouphug.online

bottom of page