top of page
GroupHug Logo

הצטרפות לצוות המומחים של GroupHug

ניתן להצטרף לצוות המקצועי שלנו רק במידה וקיימת הסמכה מקצועית וביטוח אחריות מקצועית לבעלי המקצוע הנדרשים לכך

המסלול אותו אני בוחר.ת - קישור לתשלום למסלול הנבחר יישלח לאחר אישור הצטרפות על ידי הצוות המקצועי שלנו

הערך הגדול בלקיחת חלק בקהילת המומחים שלנו הינו ביצירת קשרים מניבים, בהתפתחות מקצועית חשובה ומשמעותית ובחשיפה לקהל המנויים הגדול והצומח של החברה.

לאור מיקוד החברה בקהל מנויי העובדים והיולדות שלה, במידה והציפייה היא להגדיל את היקף החשיפה והפעילות ברשתות החברתיות, חשוב לנו להדגיש כי איננו מכוונים לכך ואין ביכולתנו להבטיח זאת. 

Upload File
bottom of page