המתינו בבקשה בזמן שאנחנו טוענים את הלו״ז

דליה יחיאל  - אמא מאמנת

אני רק שאלה

 

המתינו בבקשה בזמן שאנחנו טוענים את הלו״ז

 

דליה יחיאל  - אמא מאמנת

פגישת מיקוד 

המתינו בבקשה בזמן שאנחנו טוענים את הלו״ז

דליה יחיאל  - אמא מאמנת

פגישות מיקוד ומעקב 

 

המתינו בבקשה בזמן שאנחנו טוענים את הלו״ז

דליה יחיאל - אמא מאמנת

תהליך - 4 מפגשים