ליווי בתהליך פוריות

  • שירי אנקונה טוביאס.jpeg

    "הפוזיטיבית בפוריות״ 

    גישה וכלים פרקטיים להתמודדות עם טיפולי פוריות.

    100-350 ש״ח למפגש וידאו