המתינו בבקשה בזמן שאנחנו טוענים את הלו״ז

קארין פייט גלבנדורף

ייעוץ / הדרכה 

 

המתינו בבקשה בזמן שאנחנו טוענים את הלו״ז

קארין פייט גלבנדורף

שאלה קצרה וממוקדת