top of page

הורים עבודה וקריירה

B (900).JPG

קואצ׳רית לשינוי ודיוק מקצועי

B (900).JPG

מאמנת להתפתחות ושינוי בקריירה ומלווה תעסוקתית

180-360 ש״ח למפגש וידאו

B (900).JPG

מאמנת פסיכותרפיסטית
מתמחה בתהליכי התפתחות אישית

50-300 ש״ח למפגש וידאו

bottom of page