top of page

היועצים שלנו

נעמה בורגר דקל

נעמה בורגר דקל

דולה לאחר לידה ומלווה רגשית נשים לעיבוד חוויות ההיריון, הלידה, ההנקה והמעבר להורות.


More
bottom of page